Άγιος Νικηφόρος ο Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Τοῦ Πατριάρχου Πατριάρχης πλησίον,
Θείου γέροντος, Ἀβραὰμ Νικηφόρος.
Δευτερίῃ Νικηφόρος εἰς Ἐδὲμ εὕρατο μοίρην.

Λειτουργικά κείμενα