Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας από το Ηράκλειο Κρήτης

Mύρον νοητόν ωράθης εξ αγχόνης,
Mύρων αθλητά δόξα Kρήτης και κλέος.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα