Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο

Ἔσαινεν Ἰσίδωρον ἐλπὶς τοῦ στέφους,
Καὶ πρὸς τομὴν ἤπειγεν, ἐξ ἧς τὸ στέφος.
Ἐν δ’ Ἰσίδωρον ἄορ δεκάτῃ τάμεν ἠδὲ τετάρτῃ.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα