Άγιος Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας

Kήδευσιν ευρών νεκρικήν κρύπτη τάφω,
Kηδευτά νεκρού του κενώσαντος τάφους.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα