Άγιος Ανατόλιος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Δύνας, Ἀνατόλιε τοῦ βίου τέλει.
Τῷ μὴ δύνοντι προσπελάζεις ἡλίῳ.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα