Άγιος Αιμιλιανός ο Ομολογητής, επίσκοπος Κυζίκου

Ψυχὴς πολὺν θεὶς Αἰμιλιανὸς λόγον,
Τῆς σαρκος ἠλόγησεν ἄχρι καὶ τέλους.
Ὀγδόῃ Αἰμιλιανοῦ ὀστέα δέξατ’ ἄρουρα.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ