Άγιοι Έρμυλος και Στρατόνικος

Ἡ σαργάνη ναῦς, Ἑρμύλῳ Στρατονίκῳ,
Κοινὸν κατάπλουν εἰς βυθὸν ποιουμένοις
Ἕρμυλον ἠδ᾿ ἑτάρον δεκάτῃ πνίξε τρίτῃ Ἴστρος.

 

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα