Αγία Χρυσή η Νεομάρτυς

Eν ταις βασάνοις χρυσός οίον καμίνω,
Xρυσή εδείχθης ηγλαϊσμένη όλη.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα