Άγιος Δομέτιος ο Πέρσης και οι δύο μαθητές του

 

Ὑπὲρ τὰ πάντα σοι συναθλεῖν ἐκ λίθων,
Μύστας Πάτερ σούς, ἐξεπαίδευσας τάχα.
Σὺν δυσὶν ἑβδομάτῃ Δομέτιος ἐλεύσθη μύσταις.

 

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ