Αγ. Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτυς

 

Ἰουστῖνον κώνειον ἦρεν ἐκ βίου,
Ὡς εἴθε πρῶτον τοὺς πιεῖν δεδωκότας.
Πρώτῃ Ἰουνίου Ἰουστῖνε ἐλλεβορίζῃ.

Λειτουργικά κείμενα

ΠΗΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ