Το λιοντάρι της Βορείου Ηπείρου με το όνομα Κώστας Κυριακού