Στόν ἀνάποδο κόσμο πού ζοῦμε, ποιό σπίτι μπορεῖ νά σωθεῖ;

Ἄς μαίνονται οἱ ἄλλες δυνάμεις. Ἄς κάνουν τό πᾶν. Ὅλοι οἱ σατανάδες νά ξεσηκωθοῦν, ὁ Ἅδης ὁλόκληρος νά βγεῖ πάνω νά πολεμήσει, ἐάν, λέγω, ὑπάρχει ἁγιότητα στήν οἰκογένεια καί ἡ μάννα ἀπό τά σπλάχνα της καί ἔπειτα ἀπό τήν κούνια τό παιδάκι τό δεῖ σάν μάννα πραγματική, μάννα προσευχομένη, μάννα μέ ἁγιότητα, τό ἴδιο καί ὁ πατέρας, τότε τό πρόβλημα λύνεται.

Τό σπίτι, ὅπου ζοῦν τά παιδιά, οἱ νέοι μας, πρέπει νά εἶναι σπίτι πού ζεῖ, πού βρίσκεται ὁ Χριστός. Αὐτό τό σπίτι σώθηκε…

 

Ἀντιγραφή ἀπό τό βιβλίο ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, τ. α΄, σελ. 107
Ἱερόν Ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς_