Τὸ θαῦμα ποὺ ἔσωσε χωριὸ τῆς Κέρκυρας

Ἀναστασίας Κουρῆ

φιλολόγου

Στὴν Κέρκυρα ἔχουν διατηρηθεῖ ὡς τὶς μέρες μας διάφορα παλαιοχριστιανικὰ ἔθιμα, ἴσως λόγῳ τῆς διαφορετικῆς ἱστορικῆς πορείας τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα. Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι οἱ λιτανεῖες, ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸ νησί κάθε Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων πρὸ τῆς Ἀναλήψεως. Ἐδῶ θὰ ἀναφερθῶ στὴ λιτανεία τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ στὸν Ποταμό, ποὺ συνδέεται μὲ τὸ θαῦμα τῆς Παναγίας.

Ὁ Ποταμὸς εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα καὶ παλαιότερα χωριὰ τοῦ νησιοῦ, κοντὰ στὴν πόλη τῆς Κέρκυρας. Πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ ποτάμι ποὺ διασχίζει ὅλο τὸ χωριό. Διαφορετικὰ τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ θὰ ἦταν «τὸ χωριὸ τῆς Παναγιᾶς», κι αὐτὸ γιατί ὅλες οἱ παλιὲς ἐκκλησίες του εἶναι ἀφιερωμένες στὴν Παναγία, ὅπως Ἐλεοῦσα, Ζωοδόχος Πηγή, Σπαρμιώτισσα.

Τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Παναγίας ἔγινε στὸ χωριὸ στὰ τέλη τοῦ 15ου μὲ ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰώνα. Ὑπῆρχε τότε μεγάλη ἀνομβρία στὸ νησὶ καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ καθὼς καὶ τῶν ἄλλων συνοικισμῶν ὑπέφεραν καὶ εἶχαν ἔρθει σὲ ἀπόγνωση. Σὲ ὅλα τὰ διψασμένα χωράφια κι ἀγροκτήματα περιέφεραν ἱερεῖς καὶ λαὸς τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Δημοσιάνας καὶ ἔφτασαν μέχρι τὴν Παλαιοκαστρίτσα. Στὴν ἐπιστροφὴ τῆς λιτανείας ἔγινε τὸ μεγάλο θαῦμα. Δυνατὴ βροχὴ ποτίζει χωράφια καὶ ἐλαιῶνες.

Στὸ σημεῖο μάλιστα ποὺ ἔγινε τὸ θαῦμα, οἱ χωριανοὶ ἔχτισαν τὴν ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς Σπαρμιώτισσας καὶ καθιέρωσαν κάθε χρόνο τὴν ἴδια μέρα λιτανεία γιὰ νὰ τὴν εὐχαριστήσουν καὶ νὰ τὴ δοξολογοῦν. Κάθε Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ ξημερώματα, πομπὴ ξεκινάει ἀπὸ τὸν Ποταμὸ καὶ φτάνει στὸ διπλανὸ χωριὸ τὸ Τεμπλόνι, ὅπου γίνεται στὴν ἐκκλησία ἐκεῖ ἡ Θεία Λειτουργία.

Μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία στὸν προαύλιο χῶρο τοῦ ναοῦ ἀκολουθεῖ τὸ παλιὸ ἔθιμο τοῦ λιτοῦ γεύματος μὲ λίγο ψωμὶ καὶ τυρί, δύο αὐγὰ καὶ κρασί. Παλαιότερα, ὡς τὸ 1677, ἡ πομπὴ ἔφτανε μέχρι τὴν Παλαιοκαστρίτσα καὶ γύριζε ἀπὸ ἐκεῖ τὴν ἑπόμενη Κυριακή.

Ὁ Ποταμὸς στὴν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος εἶναι πάντα στολισμένος καὶ χαρούμενος μὲ δάφνες καὶ ἄνθη παντοῦ γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας ποὺ λιτανεύεται στοὺς δρόμους τοῦ χωριοῦ. Χορωδίες καὶ Φιλαρμονικὲς ποὺ παίζουν χαρμόσυνες μάρτσιες συνοδεύουν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Δημοσιάνας στὴν ἐκκλησία της ποὺ μετονομάστηκε, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τοῦ θαύματος, σὲ Παναγία Ζωοδόχος Πηγή.

Αὐτὴ ἡ λιτανεία εἶναι πιὸ παλιὰ κι ἀπὸ τὴν ἀρχαιότερη λιτανεία τοῦ πολιούχου τοῦ νησιοῦ, τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνα, κι ὅταν τερματίζει ξεκινάει ἀμέσως ἕνα λαμπρὸ πανηγύρι μὲ ψητὰ ἀρνιὰ καὶ παραδοσιακοὺς χορούς.