π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος: «Ο Γέροντάς μου Εφραίμ Φιλοθεϊτης»