Παναγιοπούλα

Ἀναστασίας Κουρῆ, φιλολόγου

Στὴν καρδιὰ τῆς παλιᾶς πόλης τῆς Κέρκυρας βρίσκεται ἐδῶ καὶ παραπάνω ἀπὸ 4 αἰῶνες μιὰ μικρὴ ἐκκλησία ἀφιερωμένη στὴν Παναγία τὴν Ὁδηγήτρια, γνωστὴ ὡς ἐκκλησία τῆς Παναγιοπούλας. Στὴν ἐκκλησία αὐτὴ φυλάσσεται μὲ εὐλάβεια ἡ θαυματουργὴ καὶ χαριτόβρυτη εἰκόνα τῆς Παναγίας, ποὺ χρονολογεῖται ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα.

Γενικὰ, στὴν ἐνετοκρατούμενη Κέρκυρα ὑπῆρχε ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς ἐκκλησιῶν, λόγῳ τῆς θρησκευτικῆς εὐλάβειας τῶν Κερκυραίων καὶ τῆς προσήλωσής τους στὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ Βενετία ἀπάλλασσε τοὺς ναοὺς ἀπὸ κάθε φορολογία. Ὑπῆρχαν μάλιστα καὶ πολλοὶ ἰδιόκτητοι ναοί, ὅπου εὔποροι Κερκυραῖοι τοὺς προίκιζαν μὲ τὶς περιουσίες τους καὶἀργότερα τοὺς κληροδοτοῦσαν στὰ παιδιά τους, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ δημόσιοι ναοί, ποὺ ἄνηκαν στὶς ἐνετικὲς ἀρχὲς καὶ δωρίζονταν ἀπὸ τοὺς Ἐνετοὺς σὲ κληρικοὺς ἢ λαϊκοὺς γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους στὴν Πολιτεία.

Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἡ ἐκκλησία τῆς Πανγιοπούλας, ποὺ κτίστηκε γύρω στὸ 1650, ἀρχικὰ ἄνηκε στὴν οἰκογένεια Δεδότση,
ἀλλὰ ἀργότερα, τὸ 1754, σὲ μιὰ καταγραφὴ ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ νησιοῦ ποὺ συνέταξε ὁ Μέγας Πρωτόπαπας Σπυρίδων Βούλγαρης, ἀναφέρεται ὅτι εἶναι ἰδιοκτησία τῶν κληρονόμων τοῦ παπαΓεωργίου Τζέν. Κατὰ τὰ μετέπειτα χρόνια, σὲ ἱστορικὰ βιβλία μὲ θέμα τὴν ἱστορία τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κέρκυρας, ἀναφέρεται πὼς ἕνας καλόγερος ὀνόματι Χαρίτων, ἀπὸ τὸ μοναστήρι τῆς Ὑ.Θ. Πλατυτέρας, ἀγόρασε τὴν Παναγιοπούλα καὶ τὴ δώρισε στὸ μοναστήρι του. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἱερὸ μοναστήρι μὲ πλούσια ἱστορικὴ παράδοση καὶ μεγάλη πνευματικὴ προσφορὰ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς Κέρκυρας.

Σύμφωνα μὲ τὸ πρωτοπαπάδικο πρόσταγμα ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1740, ἀναφέρεται ὅτι ἡ περιφορὰ τοῦ ἐπιταφίου τῆς
Ὑ.Θ. Ὁδηγητρίας, κατὰ τὴ Μ. Παρασκευή, θὰ τελεῖται στὶς 17:00 καὶ σὲ περίπτωση ὅπου ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ δὲν θὰ τηροῦσε τὸ πρόγραμμα, θὰ τιμωροῦνταν μὲ χρηματικὴ ποινὴ ἲση μὲ 500 δουκάτα. Τὸ πρόγραμμα τῆς περιφορᾶς τοῦ ἐπιταφίου τηρεῖται μέχρι τὶς μέρες μας. Ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλη τὴν Κέρκυρα ὑπάρχει ἡ προσπάθεια καὶ ὁ ζῆλος τῶν κατοίκων τοῦ νησιοῦ νὰ διατηρήσουν ἀναλλοίωτα τὰ θρησκευτικὰ ἔθιμα καὶ τὶς παραδόσεις τους. 


Στὴν Παναγιοπούλα τελεῖται κάθε χρόνο στὶς 23 Αὐγούστου λαμπρὸ πανηγύρι. Πολὺς κόσμος ἔρχεται νὰ προσκυνήσει τὴν ἁγιασμένη εἰκόνα τῆς Ὑ.Θ. Ὁδηγητρίας, ἀπὸ τὴν ὁποία λαμβάνει τὴ χάρη καὶ τὴν εὐλογία της. Πολλοὶ πιστοὶ προσεύχονται στὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας, ἀφήνουν τὰ τάματά τους καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια τὴν εὐχαριστοῦν. Ἡ χάρη της νὰ μᾶς σκεπάζει πάντα.