Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

Σκεῦος ἐκλογῆς. Στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων (9, 15), ὁ Κύριος σὲ ὅραμα εἶπε στὸν Ἀνανία νὰ βρῆ τὸν Σαῦλο (Σαούλ), μετέπειτα Ἀπόστολο Παῦλο, γιὰ νὰ ἀναβλέψη καὶ νὰ τεθῆ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Κυρίου: «εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Κύριος· πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς μοὶ ἐστὶν τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων υἱῶν τὲ Ἰσραὴλ».  Σκεῦος ἐκλογῆς εἶναι τὸ ὄργανο ποὺ διάλεξε ὁ Θεὸς γιὰ τὴν προώθηση τοῦ ἔργου Του· συνήθως ἔτσι χαρακτηρίζονται ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἡ Παναγία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἅγιοι: Ὁ ἅγιος Παΐσιος ἦταν σκεῦος ἐκλογῆς

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα