Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Τιμαλφεῖς λέξεις

Σωρείτης (ἀρχ. σωρὸς + κατάλ. -ίτης) εἶναι σύνθετος βραχυλογικὸς συλλογιμὸς στὸν ὁποῖο παραλείπονται τὰ ἐπιμέρους συμπεράσματα καὶ προβάλλεται μόνο τὸ τελικὸ καὶ ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ ἀναλυθῆ σὲ τόσους ἄλλους ἁπλοὺς συλλογισμούς, ὅσες εἶναι καὶ οἱ προτάσεις ποὺ τὸν ἀκολουθοῦν, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν πρώτη καὶ τὴν τελευταία. Μὲ τὸν συλλογισμὸ αὐτὸ συνδεέται καὶ τὸ σόφισμα τοῦ σωρείτη. Τὸ ὀνοματικὸ σύνολο σωρείτης ἐρωτήσεων σημαίνει πλῆθος ἐρωτήσεων: Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ ξένου τροφοδότησαν τὸν σωρείτη τῶν ἐρωτημάτων ποὺ τοῦ ἀπηύθυνε ὁ βασιλιᾶς τῶν Φαιάκων.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα