Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ποιοτικὰ ἑλληνικὰ

Συνεχίζονται ἐντατικὰ οἱ πρόβες πάνω στὸ ἔργο. Τὴ μουσικὴ ἔγραψε ὁ Σταῦρος Κουγιουμτζὴς πάνω σὲ στίχους τοῦ Μάνου Ἐλευθερίου. Ἐνεργεῖ πάνω στὴ βάση ἀρχῶν. Οἱ μαθητὲς κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ τους διέπρεψαν στὸ διαγωνισμὸ χοροῦ. Οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ἔζησαν κάτω ἀπὸ συνθῆκες φόβου καὶ τρομοκρατίας. Οἱ ἀντιαισθητικοὶ αὐτοὶ γαλλισμοὶ sir le καὶ sous le μποροῦν νὰ ἐξελληνιστοῦν ὡς ἑξῆς: Συνεχίζονται ἐντατικὰ οἱ πρόβες τοῦ ἔργου. Τὴ μουσικὴ ἔγραψε ὁ Σταῦρος Κουγιουμτζὴς σὲ στίχους τοῦ Μάνου Ἐλευθερίου. Ἐνεργεῖ μὲ βάση ὁρισμένες ἀρχές. Οἱ  μαθητὲς μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ καθηγητῆ τους διέπρεψαν στὸν διαγωνισμὸ χοροῦ. Οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ἔζησαν μέσα σὲ συνθῆκες φόβου καὶ τρομοκρατίας.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα