Σύναξη τῶν Διοικητικῶν Μελῶν τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης, Λάρισα 2-6-2018