Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ὁμιλεῖτε Ἑλληνικά

Ἔξιτ πόλ. Ὅταν διεξάγωνται ἐκλογές, στὰ μεγάλα ἐκλογικὰ κέντρα στήνονται δημοσκοπικὲς κάλπες
ἀπὸ ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακοινώσουν ταχύτερα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο
Ἐσωτερικῶν, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, τὰ ἀποτελέσματα. Ὅταν ὁ ψηφοφόρος
ἐξέρχεται ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ κέντρο, προαιρετικὰ μπορεῖ νὰ ψηφίσῃ στὴν κάλπη τῶν δημοσκόπων.
Εὔστοχα ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἀποδίδει στὰ ἑλληνικὰ τὸ ἔξιτ πὸλ ὡς μεταδημοσκόπηση.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα