Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική γλωσσική παρακαταθήκη. Ἐπιστήθιος φίλος

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ἐπιστήθιος φίλος εἶναι ὁ ἐγκάρδιος, ὁ ἀκριβός, ὁ στενός, ὁ ἀγαπημένος φίλος: Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας εἶναι ἐπιστήθιος φίλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Ἡ φράση προέρχεται ἀπὸ τὴ γνωστὴ σκηνὴ τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου (13, 25):  «ἀναπεσὼν δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ». Ὁ Ἰωάννης κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου ἔπεσε στὸ στῆθος τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸν ρώτησε ποιός πρόκειται νὰ τὸν προδώση. «Ἰωάννη Ἀπόστολε, ἐπιστήθιε τοῦ Χριστοῦ καὶ φίλε γνήσιε» (Στιχηρὰ Λιτῆς, Σεπτέμβριος κς΄).

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα