ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ