ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΓΡΥΠΝΙΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015