ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ – ΑΧΕΛΛΩΟΣ TV ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ ΤΟΝ ΑΙΤΩΛΟ

 

Τὸ σωματεῖο Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη (Ε.ΡΩ.), μὲ ἕδρα τὴ Θεσσαλονίκη, καὶ ἡ τηλεόραση τοῦ Ἀχελώου, μὲ ἕδρα τὸ Ἀγρίνιο, ὁλοκλήρωσαν τὴν παραγωγὴ ἑνὸς ὀπτικοακουστικοῦ δίσκου, ποὺ περιλαμβάνει τὸν Βίο, τὶς Διδαχές, τὶς Ἐπιστολὲς καὶ τὶς Προφητεῖες τοῦ ΕΘΝΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.

 

Ἡ μεγάλη αὐτὴ παραγωγὴ ἀποτελεῖ τὴν πρώτη ἐπιστημονικὴ προσπάθεια ὀπτικοακουστικῆς καταγραφῆς τοῦ ἔργου καὶ τῆς δράσης τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἀποτελεῖται ἀπὸ ὀπτικοακουστικὸ ὑλικό, καθὼς καὶ σπάνιες εἰκόνες καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὶς πόλεις καὶ ἐπαρχίες ποὺ ἔζησε καὶ ἔδρασε ὁ Ἅγιος. (Μακεδονία, Θεσσαλία, Αἰτωλία, Ἀκαρνανία, Ἄρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Β. Ἤπειρο κ.ἄ.).

 

Ἡ παρουσίασή του θὰ πραγματοποιηθεῖ τὴν Παρασκευή, 20 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα12 μ.μ., στὴ γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, τὸν Δῆμο Θέρμου Αἰτωλοακαρνανίας στὸ χῶρο τοῦ πολιτιστικοῦ κέντρου τοῦ Δήμου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θέρμου καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας.

 

Τὸ βράδυ τῆς ἴδιας ἡμέρας θὰ παρουσιαστεῖ στὴ νεολαία τοῦ Ἀγρινίου, στὸ Παπαστράτειο Μέγαρο Ἀγρινίου στὶς 19:30 μ.μ., ἐνῶ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ πολλὲς πόλεις τῆς Ἑλλάδας καθὼς καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

 

Ὁ παραπάνω ὀπτικοακουστικὸς δίσκος (σὲ μορφὴ DVD καὶ CD) θὰ κυκλοφορήσει σὲ δεκάδες χιλιάδες ἀντίτυπα, σὲ καλαίσθητη κασετίνα καὶ θὰ διανέμεται δωρεάν.

 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος μετὰ τὴν Ἅλωση Ἕλληνας καὶ πατέρας τοῦ νεοελληνικοῦ Ἔθνους. Ἡ μεγαλύτερη θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ προσωπικότητα τῆς ἐποχῆς τῆς Τουρκοκρατίας. Ἱεραπόστολος καὶ συγχρόνως Ἐθναπόστολος. Ἡ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ πνευματοφόρος ἄνδρας, ὁ ἁγιορείτης μοναχός, ὁ μεγάλος Διδάχος καὶ ἐκφραστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Ρωμηοσύνης. Ὁ ἀναγεννητὴς τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ.

 

Τὸ κήρυγμά του καὶ ἡ δράση του ἦταν ἕνα εὔστοχο κράμα «χριστιανικοῦ συναισθήματος καὶ λαϊκῆς πρακτικότητας», εἶχε τὴ σφραγίδα τοῦ ἤθους του, τῆς πιστῆς ψυχῆς του καὶ τῆς ἑλληνικῆς συνείδησής του.

 

Ὁ λαὸς τὸν λάτρευε καὶ τὸν τιμοῦσε ὡς ἅγιο ἐνῶ ἀκόμα ζοῦσε. Τὸν εἶχε Ἅγιο 182 χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἁγιοποίησή του, τὸ 1961. Ἡ 260ή συνοδικὴ πράξη τοῦ Πατριαρχείου τῆς 20ῆς Ἀπριλίου κατέταξε τὸν Κοσμᾶ μεταξὺ τῶν ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μὲ ἡμέρα ἑορτασμοῦ του τὴν 24η Αὐγούστου, ἡμέρα τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου. Ἂς ἔχουμε τὶς πρεσβεῖες του!

 

 

 

Γιὰ τὴν Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη                  Γιὰ τὸν Ἀχελῶο TV

 

Ὁ Πρόεδρος                                              Ὁ Δ/ντὴς

 

 

Θεόφιλος Παπαδόπουλος                         Κωνσταντῖνος Ζαφείρης