ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Ε.ΡΩ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΡΊΑ ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΑΤΩΝ ΤΗ 14/9