ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

agia eythimiaΜὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ τιμὴν πληροφοροῦμεν πάντας τοὺς ἀγαπητούς μας συνεργάτας καὶ συνδρομητάς, ὅτι τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ καὶ ὥραν 8.30 μ.μ., ἡ Συντεχνία μας θὰ τελέσῃ Ἱερὰν Ἀγρυπνίαν (εἰς μνήμην) πρὸς τιμὴν τῆς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας, Προστάτιδος καὶ Ἐφόρου ἡμῶν, καθ’ ὅτι, λόγῳ ἐμποδίου ἀνεξαρτήτως τῆς θελήσεως ἡμῶν, δὲν ἐπραγματοποιήθη ἡ καθιερωμένη ἀγρυπνία τὸν Σεπτέμβριον.

Ἡ ἀγρυπνία θὰ τελεσθῇ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, φοιτηταὶ τῆς ὁποίας εἶναι μέλη τῆς Συντεχνίας μας.

Θὰ ἔχομεν δὲ τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὴν χαρὰν νὰ συγχαρῶμεν τὸν νέον Πρόεδρον τῆς Σχολῆς, Αἰδεσιμολογιώτατον π. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς προσεκάλεσεν εὐγενῶς νὰ τελέσωμεν ἐκεῖ τὴν ἀγρυπνίαν μας.

 

Ἀδελφικῶς ἐν Χριστῷ καὶ μετὰ πολλῆς τιμῆς

Ὁ Γραμματεὺς

Νικόλαος Σταματούρογλου