Η Αγροτική Εκπαίδευση στη Γεωργία, Στόχος της δια Βίου Μάθησης