Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΣΥΜΗ»

12-14 Ἰουλίου 1944 – Ὁ Ἱερός Λόχος στή Σύμη

Ἡ καταδρομή στή Σύμη θεωρεῖται μία ἀπό τίς πιό πετυχημένες μεγάλης κλίμακας, ὄπου η σωστή σχεδίαση καί ὁ ἄριστος συντονισμός ὅλων των τμημάτων, ἔπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Ήταν ἕνα γερό κτύπημα γιά τόν κατακτητή! Ἄρχισαν νά καταλαβαίνουν ὅτι ἔφτασε ἡ ἀρχή τοῦ τέλους τους.

Ὁ Ἱερὸς Λόχος στὴ Σύμη – 12 ἕως 14 Ἰουλίου 1944

Ἡ καταδρομὴ στὴ Σύμη θεωρεῖται μία ἀπὸ τὶς πιὸ πετυχημένες μεγάλης κλίμακας, ὄπου η σωστὴ σχεδίαση καὶ ὁ ἄριστος συντονισμὸς ὅλων των τμημάτων, ἔπαιξαν καταλυτικὸ ρόλο.  Ήταν ἕνα γερὸ κτύπημα γιὰ τὸν κατακτητή!