Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ»

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

  Δρ. Ἐρατῶς Ζέλλιου–Μαστοροκώστα φιλολόγου-ἱστορικοῦ- ἐπ. προϊσταμένη Δ.Ε.    Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ πρῶτος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος […]