«Ρωμνιός» – Εικοστό τρίτο τεύχος (Ιανουάριος – Μάρτιος 2016)