ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Τῇ Κυριακῇ τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς
Τίτλος: Τῇ Κυριακῇ τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς (0 click)
Caption:
Filename: kiriaki-tis-pentikostis-2.doc
Size: 52 KB