ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π’ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Ο ΕΩΡΑΚΩΣ ΕΝ ΠΟΝΤΩ ΜΕΜΑΡΤΥΡΗΚΕΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ