Ἐκδήλωση μὲ θέμα: “Ἡ ἑλληνικὴ οἰκογένεια στὰ χρόνια τῆς παγκοσμιοποίησης”, Σαλαμίνα 18-11-2017