Ομιλία με θέμα την οικογένεια στην Αθήνα στις 13-2-2017