Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μέ θέμα “Ὁ ἀγῶνας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κατὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο”, Αθήνα 18-3-2018

Οἱ φίλοι τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης ποὺ παρευρέθηκαν στὰ γραφεῖα μας (Ἰακωβίδου 45, Ἅγιος Ἐλευθέριος Ἀχαρνῶν), σήμερα Κυριακὴ 18 Μαρτίου 2018, εἶχαν τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ παρακολουθήσουν μία πραγματικὰ ἐμπνευσμένη ὁμιλία ἀπὸ τὴν γερόντισσα Ἄννα, ἡγουμένη τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὴν Ξάνθη. Θέμα τῆς ὁμιλίας της ἦταν: “Ὁ ἀγῶνας τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς κατὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο”! Τὴν ἐκδήλωση προλόγισε καὶ χαιρέτισε τὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης Ἀθηνῶν Γεώργιος Παγώνης.
 
Ἡ γερόντισσα Ἄννα ἀφοῦ ἔλαβε τὸν λόγο ἀνέφερε σὲ γενικὲς γραμμὲς τὰ ἑξῆς: “Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μᾶς τόνιζε διαρκῶς ὅτι πρέπει νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό, γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν τελείωση. Κεντρικὸ πρόσωπο μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι ὁ Χριστός. Αὐτὸν πρέπει, λοιπόν, νὰ ἀγαπήσουμε. Αὐτὸν ἀγάπησε καὶ ὁ γέροντας ἤδη ἀπὸ πολὺ μικρὴ ἡλικία.
 
Μέσα στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ πρόβλημα τῆς πτώσης μας, ποὺ εἶναι ἡ ἐπανάληψη τῆς ἀδαμικῆς συμπεριφορᾶς. Πτώση εἶναι τὸ νὰ χάνω μέσα μου τὸ κατ’ εἰκόνα. Ἔτσι χάνω τὸν Χριστό. Ἡ ψυχή μας, ὅμως, ἀπαιτεῖ νὰ βιώσουμε μέσα στὴν Ἁγία Τριάδα, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Χωρὶς αὐτὴ τὴν ἀγάπη ἡ ψυχή μας παραμένει ἄρρωστη, καχεκτική, φίλαυτη, ὑπερήφανη, καταθλιπτική, κενή. Δίδασκε ὅτι ὁ δρόμος εἶναι ὁ θεῖος ἔρωτας. Ὁ θεῖος ἔρωτας εἶναι μία τρέλλα. Ὅταν φτάσει σὲ αὐτὸν τὸν ἔρωτα ὁ ἄνθρωπος ἀλλοιώνεται ψυχῇ τε καὶ σώματι. Ἄλλοτε πάλι ἔλεγε ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο ἔχει κατὰ κάποιο τρόπο μιὰ σαρκικότητα. Ποιὰ εἶναι αὐτή; Τὸ ὅτι μᾶς δίνει νὰ κοινωνήσουμε τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα Του. Ἔχει, ὅμως, πνευματικὴ ὑφὴ αὐτὴ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πρὸς ἐμᾶς.
 
Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἦταν αὐτὴ τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως. Ζοῦσε τὸν Θεὸ στὴν καρδιά του ταπεινά, σὰν ἕνα μικρὸ παιδάκι ποὺ βρίσκεται στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ πᾶν! Μὲ τὸ παράδειγμά του ὁ γέροντας ἔδειχνε πόσο μέσα σ’ αὐτὴν τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς πρέπει νὰ καταλάβουμε τὰ λάθη μας, τὶς πτώσεις μας, νὰ πολεμήσουμε τὰ πάθη, τὶς ἐλλείψεις μας, ὥστε νὰ προσεγγίσουμε τὸν Χριστό. Ζητοῦσε, λοιπόν, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν μελέτη, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ τὸ κατάλληλο κλίμα, γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἄνθρωπος τὸν Χριστό. Σ’ αὐτὸ τὸ κλίμα τῆς προσευχῆς μποροῦμε νὰ ἐντάξουμε ὅλη τὴν οἰκογένεια. Ἐὰν προσευχόμαστε στὸν Χριστὸ καὶ ἔχουμε τὴν τακτικὴ τῆς νήψης, νὰ κρατήσουμε δηλ. τὸν νοῦ καὶ τὴν ψυχή μας καθαρή, τότε ἔρχεται ὁ ἁγιασμός της καὶ ζοῦμε τὴν Ἀνάστασή. Ἡ Ἀνάσταση αὐτὴ θὰ εἶναι ἐσωτερική, ριζωμένη βαθιὰ μέσα μας. Κι ἄν ἀναστηθοῦμε, θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ ὅλα τὰ δεινά”.
 
Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη Ἀθηνῶν ἐπιθυμεῖ ἐκ βάθους καρδίας νὰ εὐχαριστήσει τὴν γερόντισσα Ἄννα, ἡ ὁποῖα ἄν καὶ εἶχε πολὺ βεβαρημένο πρόγραμμα, δέχτηκε νὰ ἔρθει καὶ νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὸν Ἅγιο Πορφύριο καὶ τὶς συμβουλές του γιὰ τὴν περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τέλος, εὐχαριστοῦμε καὶ ὅλους τοὺς φίλους ποὺ γέμισαν τὴν αἴθουσα τῶν γραφείων μας, γιὰ νὰ ἀκούσουν τὸν ἐμπνευσμένο λόγο τῆς γερόντισσας.
 
Εὐχόμαστε σὲ ὅλους καλὴ Ἀνάσταση!