ΡΩΜΝΙΟΣ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ

Κυριαζῆ-Φέντα Μαρίας Εἶχα καιρὸ νὰ περπατήσω στοὺς δρόμους τῆς πόλης. Καὶ ἀντικρίζω λογιῶν λογιῶν ἀνθρώπους, ἀπογοητευμένους καὶ δίχως χαρά. Μὰ […]

Σελίδες