ΡΩΜΝΙΟΣ

Ψ

  Ο άγιος Διονύσιος ο εν ολύμπω προστάτης της πιερίας, γεννηθηκε περιπου το 1500 μ.Χ. στη θεσσαλία στο χωριό Σκλάταινα […]

Σελίδες