Ιστολόγιο

Ο ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ

Ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν   Ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος τῆς Ἑλλάδας Διονύσιος Σολωμός Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψη τοῦ σπαθιοῦ […]

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥ

Ἐπιστολή μελλοθάνατου  Ἀλέξανδρου Ἀκριτίδη, ἐμπόρου Τραπεζοῦντας 1921 Σεπτεμβρίου 5 Κυριακή Γλυκυτάτη μου Κλειώ Σήμερον ἐτελέσθη ἐν τῇ  φυλακῇ λειτουργία καί […]

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν σου…Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γ΄ Ψάλλουν πατέρες ἐκ τῆς Ι.Ἀδελφότητος τῶν Δανιηλαίων: ΔOΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΩΝ […]

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Μι­κρά Ἀ­σί­α    Ἦ­ταν 29 Μα­ΐ­ου τοῦ 1453, ὅ­ταν ἀ­κού­στη­κε ἡ σπα­ρα­κτι­κή κραυ­γή: «Ἑ­ά­λω ἡ Πό­λις Σου, Θε­ο­τό­κε». Ἀ­μέ­σως ὅ­μως […]

Σελίδες